SepetALIŞVERİŞ SEPETİM
Sepetinizde ürün yok
1999TL ve üzeri siparişlerinizde kargo bedava! 1999TL altı Sadece 59,90TL                                      Hafta içi Saat 16:00 'a Kadar Olan Siparişler Aynı Gün Kargoya Teslim Edilmektedir.
Gizlilik Sözleşmesi

Tarafların, işbu sözleşmenin ifası amacıyla birbirleri, çalışanları, müşterileri, ziyaretçileri hakkında elektronik, yazılı veya sözlü herhangi bir yolla öğrenmiş veya edinmiş oldukları her tür kişisel veri, fikri mülkiyet, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi ve belge “Gizli Bilgi” niteliğindedir. Gizli Bilgi’nin kapsamında, bunlarla sınırlı olmaksızın, çizimler, fotoğraflar, yenilikler, ar-ge çalışmaları, sistemler, ücretler, promosyon fikirleri, süreçler, testler, formülleri, yöntemler ve teknikler, telif, marka, patent, endüstriyel tasarım, know-how, üretim, işleyiş, program, yazılım, veri, tarife, ürünler, pazarlama ve reklam çalışmaları, yargılama bilgileri, muhasebe kayıt ve bilgileri veya finansmanı, sözleşmeler, projeler, işler, iş planları, politikalar ve uygulamalar, biyometrik veriler, her türden resmi evrak, çalışan kayıtları, müşteri portföyü ve bunlara dair her nevi bilgiler ve belgeler ile Taraflar arasında yapılan görüşme, müzakere veya toplantılar sürecinde ifşa edilen tüm bilgiler ve toplantı notları, Taraflar’ın birbirlerine teslim ettikleri her türlü belge, analiz, çalışma, teklif veya sair bilgiler, Taraflar’ın malvarlıkları veya faaliyetleri ve sözleşme konusu işler ile ilgili kamuya açıklanmamış bilgiler girmektedir.

Gizli Bilgi’nin güvenliği konusunda Taraflar, bunların yetkisiz kişilerce öğrenilmesini, kullanılmasını, aktarılmasını veya yok edilmesini önlemeye ve herhangi bir hak ihlaline sebebiyet vermemeye yönelik her türlü makul güvenlik önlemini alacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, kendi çalışanlarının da bu gizlilik yükümlülüğüne uyması için gerekli tedbirleri alacaklardır.,

Gizli olmayan bilgiler, aleni bilgiler, diğer kaynaklardan elde edilen bilgiler ve karşı tarafın yahut ilgili kişinin açık rızası ile kullanılan bilgiler gizlilik yükümlülüğünün kapsamı dışındadır.

Her ne gerekçeyle olursa olsun gizlilik yükümlülüğünün ihlali halinde Taraflar, bu sebeple diğer tarafın uğradığı/uğrayacağı menfi, müspet zararını doğmuş ve doğacak zararlarını, yetkili merciler önünde ispatı halinde ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, işbu Sözleşme’ye veya başka bir Sözleşme’ye istinaden birbirleri ile olan hukuki ilişkilerinin başladığı andan sonraki dönemde diğer Tarafın istihdam ettiği elemanlarını bu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren 2 yıl süre ile istihdam etmeyeceğini, söz konusu elemanlar ile ortaklık, temsilcilik, yöneticilik, danışmanlık vb. adı altında doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi kurmayacağını taahhüt eder. Bu madde hükümlerine aykırılık halinde, aykırı davranan taraf diğer tarafın iş kaybından ve bu nedenle doğacak diğer her türlü maddi ve manevi zararlarından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar, işbu Sözleşme’ye ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve bağlantılı tüzük, yönetmelik, tebliğ, kararlar dâhil olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm uygulanabilir kanunlara, düzenlemelere, kurallara uyacağını ve sözleşme sona erse dahi uymaya devam edeceğini ve bunların ihlal edilmesine sebep olmayacağını taahhüt ve garanti ederler. Taraflar işbu Sözleşme kapsamında, birbirlerine aktardıkları ve/veya erişimine sundukları kendi çalışanları da dahil üçüncü kişilere ait kişisel verilerin KVKK’na uygun şekilde elde edildiğini, söz konusu kişisel verileri, kişilerin aydınlatılmış açık rızaları ile ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığına dayanarak işlediklerini ve diğer tarafa aktardıklarını beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, kişisel verilerin korunmasına yönelik hak ve yükümlülükleri çerçevesinde yer alan taahhütlerini ihmali, kusurlu veya kasıtlı bir şekilde ihlal ettiklerinde, diğer tarafın maruz kalabileceği idari ve/veya cezai ve/veya hukuki yaptırım nedeni ile uğrayacağı her türlü zararı ilk talep halinde ve herhangi bir yasal takibe gerek kalmaksızın derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi, bu maddede yer alan yükümlülüklerden rekabet yasağı dışındakiler, herhangi bir süreye tabi olmaksızın, Taraflar’ca süresiz olarak bu madde hükümleri muvacehesinde değerlendirilecektir.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et
Whatsapp