SepetALIŞVERİŞ SEPETİM
Sepetinizde ürün yok
1999TL ve üzeri siparişlerinizde kargo bedava! 1999TL altı Sadece 59,90TL                                      Hafta içi Saat 16:00 'a Kadar Olan Siparişler Aynı Gün Kargoya Teslim Edilmektedir.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu

AYDINLATMA METNİ

 

İstiklal Vergi Dairesi 690 015 8965 Vergi Numaralı ve “ MERKEZ MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. ÜÇ BAL SİT. B BLOK NO: 882 A MEZİTLİ/MERSİN ” adresinde bulunan ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ (bundan böyle “ ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ” olarak anılacaktır), 7 Nisan 2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle “ KVKK ” olarak anılacaktır) göre veri sorumlusu olup; KVKK’nun 10.Maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına 12.11.2022 tarihi itibariyle işbu Aydınlatma Metni değerli bilgilerinize sunulmuştur.

          KVKK’da yapılan tanımlamalara göre Kişisel Veri, “ Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Gerçek Kişiye İlişkin Her Türlü Bilgiyi ”; İlgili Kişi, “ Kişisel Verisi İşlenen Gerçek Kişiyi ”; Kişisel Verilerin İşlenmesi, “ Kişisel Verilerin Tamamen veya Kısmen Otomatik Olan ya da Herhangi Bir Veri Kayıt Sisteminin Parçası Olmak Kaydıyla Otomatik Olmayan Yollarla Elde Edilmesi, Kaydedilmesi, Depolanması, Muhafaza Edilmesi, Değiştirilmesi, Yeniden Düzenlenmesi, Açıklanması, Aktarılması, Devralınması, Elde Edilebilir Hâle Getirilmesi, Sınıflandırılması ya da Kullanılmasının Engellenmesi Gibi Veriler Üzerinde Gerçekleştirilen Her Türlü İşlemi” ifade etmektedir.

          ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ’ ne iletmiş olduğunuz yahut ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ tarafından edinilen kişisel verilerinizin kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK’nun 5.Maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz. ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ’nin  işbu Aydınlatma Metninde farklı zamanlarda değişiklik/güncelleme yapması mümkündür. Aydınlatma Metninin güncel versiyonuna www.lenipa.com web adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

      

1- Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ (“ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ”) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

 • Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)
 • İletişim Bilgileriniz (Adres, Telefon, Faks, E-posta)
 • Müşteri İşlem Bilgileri (Çağrı Merkezi Kayıtları, Fatura Senet Çek Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)
 • Finansal Bilgileriniz (Kredi ve Risk Bilgileri)
 • Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Bilgisi (Din Bilgisi-Nüfus Cüzdanı Fotokopisinde Bulunduğu İçin)
 • Sağlık Bilgisi (Kan Grubu Bilgileri- Nüfus Cüzdanı Fotokopisinde Bulunduğu İçin)
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri (CCTV Kayıtları)

2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ tarafından toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren aşağıda belirtilen amaçlarla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı,
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikâyetlerin Takibi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verilerinizden Fiziksel mekân güvenliği bilgileriniz ve işlem güvenliği bilgileriniz ilgisine göre; ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ​ tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talep ettiğinde ve bulut hizmeti veren anlaşmalı şirkete Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Diğer kişisel bilgileriniz aktarılmayacaktır.

4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verilerinizden;

 1. a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin) alınması,

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Bilgisi veri kategorisinden (Din Bilgisi), yine nüfus cüzdanı fotokopisinde kan grubu hanesi bulunması sebebiyle Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kan Grubu Bilgisinin) işlenmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddelerinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

 1. b) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 1. c) Müşteri İşlem Bilgileri veri kategorisinden (Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5 .maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”  

 1. d) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon, Faks, E-posta), Müşteri İşlem Bilgileri (Çağrı Merkezi Kayıtları, Fatura Senet Çek Bilgileri), Finansal Bilgileri veri kategorisinden (Kredi ve Risk Bilgileri), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri veri kategorisinden (CCTV Kayıtları)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Yönündeki kişisel veri işleme şartları kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5-İlgili Kişilerin Hakları İçin ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ’e Başvuru

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya MERKEZ MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. ÜÇ BAL SİT. B BLOK NO: 882 A MEZİTLİ/MERSİN adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

**6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve İlgili Yönetmelikler Gereğince

 

Saygılarımızla,

ÖZTEL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et
Whatsapp